هرفورت(محقق امنیتی اهل اتریش) ضعفی را پس از به‌روزرسانی آگوست سال پیش پیدا کرد. این به‌روزرسانی به رانندگان اجازه می‌دهد تا خودرو را سریعاً پس از باز کردن درب با استفاده از کلید NFC و بدون قرار دادن کارت کلید در کنسول مرکزی استارت بزنند.

طی این بازه زمانی خودروها در حالتی قرار می‌گیرند که بدون تائید هویت مالک پذیرای کلیدهای جدید خواهند بود. همچنین در صورتی که کلید جدیدی با استفاده از این روش ثبت شود خودرو به مالک هشداری نخواهد داد.