یک مرد جوان مشغول پیاده روی در حاشیه خیابانی در شهر سورورالسک (روسیه) بود که ناگهان ۸ سگ که نگهبان یک ساختمان بودند، به او حمله‌ور شدند.

پس از حمله سگ‌ها، عابر پیاده خودش را شتابان به خیابان رساند که این کار باعث شد سگ‌ها از تعقیب او منصرف شوند.