یک جوان ویتنامی پشت درب منزل خود نشسته و مشغول کار کردن با تلفن همراهش بود. موتورسواری به او نزدیک شد و موبایل را از دست او خارج کرد. آن جوان هم بلافاصله با موتور سارق را تعقیب کرد.