ویدئویی که به تازگی منتشر شده، لحظه زنده به گور شدن یک مرد جوان را در حادثه ریزش ناگهانی ساختمان به تصویر می‌کشد. این مرد جوان به همراه دوستش در مقابل یک ساختمان حضور داشت که با ریزش ناگهانی آن دچار حادثه شد.