آتش سوزی گسترده در هتل کلارمونت در شهر ایست بورن انگلستان مردم این منطقه را به دردسر انداخت.