یک سارق خودرو در انگلیس پس از فرار با سرعت ۱۴۰ کیلومتر در اتوبان توسط پلیس دستگیر شد. این سارق به ۱۸ ماه زندان محکوم شد.