اولین لحظه از طغیان رود فصلی ناهوک در سیستان و بلوچستان بخاطر بارش های سیل آسا و خانمی که لحظاتی قبل از فرا رسیدن سیل از عرض رود، رد می شود.

سیل