یک زن در کلمبیا حین پارک کردن خودرویش یک پیک موتوری را له کرد. این راننده پس از این حادثه،کنترل خودرویش را از دست داد و حادثه دیگری را رقم زد.

تصادف