تهو تهاو یکی از ساکنان هانوی ویتنام در حال بازگشت به خانه بود که توسط یک مار سمی غافلگیر شد. دوربین فیلبرداری که مقابل در ورودی ساختمان مسکونی نصب شده بود، لحظه حمله این مار وحشی را ضبط کرد. خوشبختانه واکنش سریع دختر جوان به پرش وحشتناک مار باعث شد تا او از یک نیش سمی که ممکن بود به مرگ ختم شود، رهایی یابد. او این صحنه را در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد و نوشت پس از حمله مار همچنان برای رفت و آمد خود وحشت دارد و می‌ترسد مبادا بار دیگر این اتفاق برایش تکرار شود و این بار جان سالم به در نبرد.

مار