شماری از فروشندگان اموال سرقتی که در شهرستان شهریار برای خود بازارچه راه انداخته بودند، توسط ماموران نیروی انتظامی شهرستان دستگیر شدند. فرماندار شهریار طی مصاحبه‌ای، جزئیات این دستگیری را تشریح کرد که در ادامه مشاهده می‌کنید.

سرقت