بعد از دیدار پرسپولیس و صنعت نفت یک کودک 8 ساله به دلیل برق گرفتگی جان باخت

مرگ