فردی در خودروی پراید را باز کرد و به سمت راننده پراید که جوان 25 ساله بود شلیک کرد و این جوان 25 ساله ایلامی را زخمی کرد 

حمله