چند پسربچه مشغول بازی در یکی از گیم‌نت‌های منطقه کوی مجاهد اهواز بودند که ناگهان با مشاهده صحنه‌ای غیرمنتظره غافلگیر می‌شوند.

سارقان به قصد سرقت وارد گیم‌نت می‌شوند، در حالی که یکی از آنها چاقو به دست دارد. مشتریان گیم‌نت بدون هیچ عکس‌العملی مجبور به سکوت تا پایان عملیات این دو شخص ناشناس می‌شوند. در ادامه لحظاتی از این ماجرا را مشاهده می‌کنید.

سرقت