دختر جوان که با دوستی یک سارق سابقه‌دار یک باند خشن زورگیری و گروگانگیری را تهران راه‌اندازی کرد و دزدی‌های خشنی را به اجرا رساندند.

سرقت