زن میان سالی که روز گذشته ویدیو آن در صفحات مجازی منتشر شد، با استفاده از ترفندی عجیب به میزان3 هزار پوند از یک فروشگاه لوکس سرقت کرد!

سرقت