فرو ریختن پل در جشن نو سال میلادی در مسکو 

فرادرس