حمله راننده تویوتا لند کروز به پلیس راهنمایی و رانندگی

درگیری