پله برقی وسیله ای بسیار خوب و کارا برای بالا رفتن از طبقات ساختمان می باشد . 

پله برقی