این نوزاد در داخل هواپیما در ارتفاع 30 هزارپایی از سطح زمین بین تایوان و ایالات متحده بدنیا آمده است.

هواپیمانوزادزایمان
فرادرس