در پی بارش های اخیر سیل وحشتناکس به تالش در استان گیلان آمده  و باعث گرفتاری ماشین های جاده  ی اسالم شده است

سیل
فرادرس