راننده تاکسی بعد از تصادف با دو موتور سوار متواری شد.

تصادف
فرادرس