همشهری آنلاین: تصاویری از جدول دزدی در تبریز منتشر شده که نشان می‌دهد در چایکنار سر کوچه بیمارستان شهریار دو نفر در حال کندن جدول‌ها و انتقال آنها به داخل خودروی شخصی هستند.