طلاق زن تهرانی از شوهرش وقتی به مرحله فرار از پرداخت مهریه رسید، صحنه‌ای خونین را کلید زد. مرد از دادن مهریه سر باز زد و زن با اصرار توانست حکم جلب او را بگیرد و این سرآغاز شلیک‌های جنجالی پلیس در یک آپارتمان شد.