تصاویر دیده نشده از تیرهای خلاص تروریست‌های حرکت الانضال در رژه اهواز را در این ویدئو ببینید.