یک دختر در قرار عاشقانه خود در مترو از پل متحرک سن پترزبورگ سقوط کرد و به اورژانس منتقل شد. پزشکان تشخیص دادند قاعده جمجمه، قفسه سینه و ستون فقرات دچار شکستگی شده است .این دختر به کما و شوک تروماتیک رفت و یک روز بعد فوت کرد.