ضرب و شتم معلم توسط اولیای قمه به دست در یکی از مدارس کمال آباد کرج

ظاهرا معلم دانش آموزی را به دلیل شلوغ کردن انداخته بیرون اونم رفته پدرش را آورده!