ضرب و شتمی که بیش از آنکه برای سلامتی مضر باشد، تحقیرآمیز بود و به دنبال آن ویدئویی در شبکه بارگذاری شد.