نجات خانم ۷۰ ساله از زیر آوار پس از ۱۲۲ ساعت از وقوع زمین‌لرزه در ترکیه