در شهر جندیرس در شمال سوریه، نیرو‌های امدادی یک نوزاد دختر را که به طور معجزه‌آسایی زیر آوار به دنیا آمده بود و از طریق ناف به مادرش متصل بود بیرون آوردند. این نوزاد کوچک در حالی که تمام اعضای خانواده اش ـ پدرش عبدالله الملیحان، مادرش عفراء و چهار برادرش و عمه‌اش ـ کشته شدند در دل تاریکی به دنیا آمد.