پایدار بودن شبکه اینترنت ترکیه در ساعات گذشته، باعث نجات افراد زیادی شده است.

بر اساس آمار کسانی که توییت زده و اعلام کرده اند که نزدیکانشان زیر آوار مانده‌اند، حدود ۲۵ هزار نفر هستند.

فرادرس