باطری‌های لیتیوم خیلی خطرناکه اگه کوچکترین دودی ازش دیدین سریع فاصله بگیرید

فرادرس