یک سارق با خودروی لوکس خود اقدام به سرقت یک چادر خودرو در خیابان کرد بدون اینکه از خودرو خارج شود.

فرادرس