فرارو: تصویری تلخ از خروج یک خودرو از کنترل و برخورد شدید با یک پسر جوان را ببینید.

فرادرس