ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم از برخورد با یک نانوایی که «صف زن و مرد را یکی کرده بود»، خبر داد. ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم: بنابر گزارشات رسیده، یک نانوایی، صف زن و مرد را در قم یکی کرده بود که با پیگیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم اقدام لازم بازرسی اداره کل صنعت معدن تجارت قم، این موضوع اصلاح شد.

فرادرس