یک قطار مسافربری بلژیکی روز سه شنبه ساعت ۱۶ با کامیونی که روی ریل متوقف شده بود، برخورد کرد. بر اثر این تصادف شدید کامیون متلاشی و دو واگن اول قطار از ریل خارج شدند. خوشبختانه به دنبال این حادثه قطار واژگون نشد اما چند نفر مجروح شدند.

فرادرس