یک خودرو ترمز برید و برخورد شدیدی با خودروهای لاین مقابل کرد. لحظه ترمز بریدن این خودرو در پاکستان و پرت شدن راننده را ببینید.

فرادرس