ظهر امروز توسط اداره محیط زیست اصفهان یک قلاده شیر کشف و به باغ وحش صفه منتقل شد.

این شیر به صورت غیر مجاز توسط یکی از علاقه‌مندان حیوانات وحشی در باغ شخصی نگهداری میشد.

فرادرس