برخورد پلیس آمریکا با فردی که تنها یک کاتر از جیب خود در آورده بود، شامل دهها گلوله بدون دستگیری و بدون محاکمه وسط خیابان است. منبع: دانشجو

فرادرس