دستگیری سارقی که خودش مخترع یک کلت کمری بوده

اسلحه دست‌سازی که شبیه به کلت کمری است اما فشنگ‌هایش، فشنگ کلاشینکف است!!

از این ذهن خلاق فقط در راستای سرقت استفاده کرده

فرادرس