شامگاه شنبه (۲۳ مهر ماه) بند محل نگهداری برخی زندانیان شاهد ناآرامی و درگیری بود که منجر به درگیری این افراد با پرسنل زندان اوین شد. آنها انبار لباس زندان را به آتش کشیدند که منجر به آتش‌سوزی در زندان اوین شده است. در این حادثه تاکنون هیچ فوتی نداشته و آمار مصدومان نیز تاکنون هشت نفر است.

فرادرس