لحظه سقوط یک اتوبوس در لحظه رانش جاده چین به پاکستان قابل مشاهده است.

جاده‌ای که پاکستان را به چین متصل می‌کند دچار رانش شده بود که در این هنگام یک اتوبوس نیز به دره سقوط می‌کند. گزارش‌ها حاکی است سیل پاکستان تاکنون بیش از هزار نفر کشته و ۳۰ میلیون نفر را بی خانمان کرده است.

فرادرس