یک راننده خودرو سنگین با یک لحظه غفلت دچار حادثه شد.

فرادرس