یک راننده اتوبوس در لوئیزویل آمریکا ظاهراً نمی‌دانست که یکی از دانش آموزان هنگام پیاده شدن بین درهای اتوبوس گیر افتاده است، او کودک را بیش از 300 متر به زمین کشاند. منبع: فرارو

فرادرس