تصویر فرار یک تانک روسی و سرنشینانش از دست نیروهای اوکراینی در فضای مجازی حسابی مورد بازدید قرار گرفته است.

منبع: خبرفوری

فرادرس