دختر ۴ ساله، برای خرید بستنی بعد از دست زدن به یخچال بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.

فرادرس