یک موتورسوار در خیابان با سرعت غیرمجاز حرکت می‌کرد و از بین وسایل نقلیه دیگر ویراژ می‌داد که این کار باعث زمین خوردن او شد. ویدیوی زیر لحظه این اتفاق را نشان می‌دهد.

فرادرس