سرپرست دادسرای ویژه سرقت در خصوص رسیدگی به پرونده سرقت خشن اتوبان نیایش توضیحاتی ارائه کرد. پیش از این اعلام شده بود متهم این پرونده با اتهام محاربه، محاکمه می‌شود.

فرادرس