سربریده مرد میانسال از داخل سطل زباله در پرند پیدا شد. پسر جوانی که هم خانه او بوده است اعتراف کرد که او را با چاقوی 20 سانتی در خانه کشته است.

فرادرس