سیل شب گذشته در شمال غربی تهران، اکنون به مناطق شمال شرقی پایتخت رسیده است. تصاویری که در ساعات گذشته از رودهن و دماوند منتشر شده، حکایت از خرابی‌های گسترده در این مناطق دارد. تصاویری که می‌بینید مربوط به خسارت‌های سیل در یکی از خیابان‌های رودهن است.