بیرون کشیدن یک خودرو از گل و لای پس از سیل دیشب در غرب تهران